Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Money makes the world go round (μέρος 3ο)

Το Κλισιοσκόπιο επιμένει, παρά την αλητεία πολλών, να μένει στις πολιτικές-οικονομικές αναλύσεις και ευχόμαστε να μη χρειαστεί να πράξουμε διαφορετικά στο μέλλον, διότι και η υπομονή έχει τα όριά της.

Πλην του χρήματος λοιπόν υπάρχουν και άλλα ελατήρια όπως η εκδίκηση, η ιστορική αποκατάσταση και σίγουρα οι προσωπικές έριδες και αντιπάθειες.

Αντιπάθειες οι οποίες μπορεί να προέρχονται όχι μόνο από την ενασχόληση με την πολιτική, αλλά και από τις απλές καθημερινές, κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ των εμπλεκομένων στα κοινά της περιοχής μας.

Υπάρχει πάντα και η πιθανότητα κάποιος να μη
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...