Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Το πράγμα είναι απλό

Ψηφίζοντας αυτόν:


Δήμαρχος παραμένει αυτός:


Και κουμάντο θα συνεχίσει να κάνει αυτός:

Ο δεξιά. Διότι ο αριστερά δεν μπορεί να κάνει κουμάντο ούτε σε ένα κυβικό χιλιοστό του εγκεφάλου του...

Hint: Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ουδεμία κλάψα επιτρέπεται.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...