Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΙΣΙΟΣΚΟΠΙΟ! Γιορτάζει η ΑΛΗΘΕΙΑ και η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ! (μέρος 2ο)

Σύμφωνα με το μόνο παγκοσμίως αποδεκτό και αναγνωρισμένο σύστημα μέτρησης και κατάταξης ιστοτόπων, Alexa, οι μετρήσεις που αφορούν στην Ελλάδα έχουν ως κάτωθι:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...