Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Ξύδης ζητεί σωτήρα, Ξύδης ζητεί σωτήρα, over! (μέρος 6ο)

Είχε αρχηγικές τάσεις ο Τίγκας και ήθελε να φύγει ούτως ή άλλως; Πιθανώς, καθώς το ίδιο έκανε και στο Νικολάου.

Στην πρώτη περίπτωση, όμως, είχε ακλόνητη δικαιολογία και δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα.

Υπάρχουν και κάποιοι ελάχιστοι που δεν τα κάνουν πάνω τους στον Ξύδη και στον κάθε Ξύδη και είναι πολύ καλό να υπάρχουν.

Για αυτούς τους λόγους, καθίσταται

Ξύδης ζητεί σωτήρα, Ξύδης ζητεί σωτήρα, over! (μέρος 5ο)

Τον Τίγκα δεν θα τον στήριζε ούτως ή άλλως, διότι ο Ξύδης του κρατάει μανιάτικο την αποχώρηση του 2007, μιας και δεν είναι Νικολάου που ξεχνάει τους εχθρούς, τους συκοφάντες και τους προδότες του.

Τώρα δε που πήγαν στον Τίγκα τα 3Κ, αψηφώντας τις εντολές του για Δασκαλόπουλο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση Ξυδικής στήριξης και ας είναι Παπαγιώτες.

Κατά τη γνώμη μας, κακώς κρατάει

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...