Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Έκτακτη μετάφραση (μέρος 6ο)

Ο Νικολάου έκανε δική του δημοσκόπηση, η οποία όπως λέγεται του έδωσε τριπλάσιο ποσοστό και τον βγάζει πρώτο, με τον Τίγκα να έρχεται τέταρτος.

Βεβαιώθηκε λοιπόν ότι ο Βραχιολίδης όχι μόνο δεν είχε τηρήσει τους όρους δημοσίευσης δημοσκόπησης, αλλά και ότι ΞΑΝΑ έγραψε πράγματα που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.

Απευθύνθηκε λοιπόν στην αρμόδια αρχή και πήρε χαρτί, με το οποίο επιβεβαιώνεται η παρανομία του Παρατηρητή και πλέον μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά στο Βραχιολίδη.

Επειδή όμως ο Νικολάου είναι ο γνωστός Νικολάου που δεν κρατάει κακίες, δεν το τραβάει ποτέ στα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...