Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Refresh για το πώς ψηφίζουμε (μέρος 1ο)

Επειδή σε αυτήν τη ζωή τίποτα δεν είναι αυτονόητο και επειδή μπορεί εδώ και 4 χρόνια να έχουμε Καλλικράτη, αλλά ανάθεμα αν έχει καταλάβει κανείς τις ουσιαστικές, αλλά και τις επουσιώδεις αλλαγές, το Κλισιοσκόπιο νοιώθει την ανάγκη να φρεσκάρει μνήμες τουλάχιστον για τον τρόπο ψηφοφορίας.

Στο Δήμο μας υπάρχουν δύο Εκλογικές
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...