Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Πλημμύρα αλητείας (μέρος 17ο)

Προφανώς, θεομηνίες ή έκτακτες ανάγκες δεν προκύπτουν όλες τις μέρες και όλες τις ώρες και υπό αυτήν την έννοια ο Ξύδης δεν δύναται να αντιληφθεί τι σημαίνει πρόληψη, όραμα και συνεχή ανησυχία και αγωνία για την πόλη.

Όταν προέρχεσαι από ένα χωριό, όπου
δεν συμβαίνει τίποτα ή το έχεις κάνει να μη συμβαίνει τίποτα, παίζατε μόνιμα φιλικό 15 δεξιές παρατάξεις μεταξύ σας, εκλέγεσαι μόνο και μόνο επειδή είσαι στρατιωτικός και μετά από 20 χρόνια φθοράς και απραξίας παίρνεις 80%, δεν είναι δυνατόν, ούτε σου χρειάζεται να αναπτύξεις τέτοιες ευαισθησίες και αντανακλαστικά.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...